بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

                قابل توجه بازدید کنندگان محترم

      

          ضمن عرض تبریک سال نو وبلاگ مدرسه     

 

سلمان فارسی به آدرس زیر تغییر یافته  

 

است .  

www.salman-1388.blogfa.com  

  

 

 

    و   آدرس وبلاگ آقای عارفی سرپرست     

  

مدرسه نیز به آدرس  

 

www.mohammadjumaarefi.blogfa.com       

  

          تغییر   یافته است .