به نام خداوند بخشنده و مهربان

از : مدرسه سلمان فارسی (ره)
به : مجتمع آموزشی ج . ا . ا در کویته

موضوع : گزارش مهر ماه 1388

با احترام م بدینوسله گزارش کوتاهی از مهر ماه را به استحضار می رسانیم :

1)     پنج شنبه 2/7/88 روز باز گشایی مدرسه این روز طی مراسم باشکوهی با حضور جناب آقای مرادی ناظر کل مدارس و کلیه کادر اداری  و آموزشی مدرسه سلمان فارسی و با حضور پرشورو شوق دانش آموزان عزیز و با صدا در آوردن زنگ مدرسه آغاز گردید.

2)     از روز شنبه 4/7/88 مدرسه و کلاس درس به طور رسمی آغاز گردید و آموزگاران گرامی  و دانش آموزان سر کلاس درس حاضر شدند.

3)     دوشنبه 6/7/88 تشکیل جلسه شورای دبیران. که در این جلسه آقای محمد فیروزی به عنوان نماینده معلمین انتخاب گردیدند.

4)     دوشنبه 6/7/88 تهیه دفتر حضور و غیاب روزانه معلمین و برنامه هفتگی کلاس ها و نصب آن بر روی دیوار کلاس های درسی  

5)     سه شنبه،7/7/88  تشکیل گروههای بهداشت و انتظامات جهت رعایت هر چه بهتر و بیشتر بهداشت و برقراری نظم در مدرسه.

6)      چهارشنبه 8/7/88 تهیه دفتر امور انظباطی دانش آموزان که شامل دو دفتر حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت موارد انظباطی مثبت و منفی دانش آموزان

7)     شنبه 11/7/88  تهیه و توزیع دفاتر حضور و غیاب کلاسی به آموزگاران گرامی.

8)     در یافت کتب درسی سال جاری در تاریخ 15/7/88

9)     برگزاری مراسم کوچک اما زیبا و پر محتوا لا به لای مراسم ظهر گاهی به مناسبت روز جهانی کودک  به تاریخ 16/ 7 / 88

10)  توزیع کتاب های درسی به دانش آموزان کوشای مدرسه سلمان فارسی توسط کادر اداری و آموزشی مدرسه درتاریخ 16/7/88

11) سه شنبه 21/7/88  در این روز سرپرست مدرسه سلمان فارسی در مورد شخصیت والای امام جعفر صادق (ع) برای دانش آموزان صحبت کردند.

12) چهار شنبه 22/7/88 به مناسبت شهادت جان گداز ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت آموزشگاه سلمان فارسی تعطیل بود. 

13) از شنبه 11/7/88 نماز جماعت در آموزشگاه همه روزه برای دانش آموزان برگزار شده است و دانش آموزان مشتاق کلاس های چهارم و پنجم همه با شور و شوق شرکت می کنند.

14) سه شنبه 28 /7/88 . روز سه شنبه از اولیاء دانش آموزان دعوت به عمل آمد و جلسه اولیاء و مربیان با حضور ناظر محترم مدارس ج.ا.ا در کویته تشکیل گردید. که تفصیل  آن در گزارش مربی پرورشی درج گردیده است.


با احترام

سرپرست مدرسه سلمان فارسی (ره)

محمد جمعه عارفی